Autoschade? Wij kunnen u helpen!

Wat te doen bij schade?                          

•      Vul samen met de tegenpartij het Europees Schadeformulier in

•      Noteer namen van (eventuele) getuigen

•      Vul ook de achterzijde van het Europees Schadeformulier in

•      Stuur het Europees Schadeformulier naar SSD.

 

Na de schademelding bij SSD

•      U meldt de schade (mits van toepassing) bij de maatschappij;

•      U laat de schade bij ons zien en deze wordt door 1 van de medewerkers opgenomen;

•      Bij een verzekeringsschade wordt het geschatte bedrag aan U doorgegeven, zodat u het door kunt geven aan de verzekering

•      De reparatiedatum wordt met U afgesproken

•      De schade wordt (voor)gecalculeerd

•      Er wordt bij de maatschappij geïnformeerd naar de verzekeringsvorm, eigen risico, BTW-wijze en schadenummer

•      De onderdelen (wanneer noodzakelijk) worden besteld

•      U kunt (eventueel) gebruik maken van een huurauto (vraag naar onze voorwaarden)

•      U wordt telefonisch geïnformeerd als uw auto gereed is

•      Indien van toepassing wordt het eigen risico met u afgerekend

•      U kunt weer veilig op weg en zult niet meer zien dat u schade heeft gehad

 

Ik heb een WA Verzekering, wat moet ik doen om mijn schade te verhalen?

U dient in alle gevallen samen met de tegenpartij een Europees Schadeformulier in te vullen. Wijs de tegenpartij erop dat hij dit formulier zo snel als mogelijk opstuurt naar zijn eigen verzekeringsmaatschappij.

Aansprakelijk stellenZelf moet u via uw tussenpersoon of rechtsbijstandverzekeraar de tegenpartij aansprakelijk stellen.  

Schadebedrag vaststellen

Om het schadebedrag vast te stellen dient u een begroting te laten maken bij uw reparateur.
 Afhankelijk van het schadebedrag zal er een expert van de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij naar uw auto komen kijken. Het is aan te raden om dit bij uw reparateur te laten doen.  

Schadebedrag uitkeren

Het wil niet altijd zeggen dat het schadebedrag na vaststelling uitgekeerd wordt. De tegenpartij moet eerst schuld erkennen en pas als alle administratieve handelingen verricht zijn zal er uitgekeerd worden.In de meeste gevallen moet u in de tussenliggende periode het schadebedrag zelf voorschieten.  

Wettelijke rente

U heeft wel recht op wettelijke rente in de periode tussen het voorschieten van het schadebedrag en de uitkeerdatum van de verzekering.

Taxatiekosten

Als er sprake is van alleen een taxatie van de schade, dan brengen wij € 75,00 exclusief BTW taxatiekosten in rekening. Dit bedrag wordt verrekend als de schade bij ons wordt gerepareerd.  

Total-Loss afhandeling

Wanneer een auto Total-Loss wordt verklaart en er moeten biedingen worden gedaan door opkopers, dan wordt er een bedrag berekend voor de Total-Loss afhandeling. 

Tip...Tijdens de hele procedure kunnen er in de praktijk nogal wat problemen voorkomen.Het is dan ook heel verstandig om voor dit soort zaken een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. U kunt dit dan gemakkelijk door derden laten regelen.

 

Ik heb een WA Verzekering, heb ik bij Autoschadebedrijf SSD recht op vervangend vervoer?

Normaliter kunt u tijdens de herstelperiode 75% van de huurnota indienen bij de tegenpartij. Laat u de schade door SSD herstellen, dan krijgt u ongeacht de schuldvraag of het type verzekering de beschikking over een vervangende auto. Dit is een standaard service van SSD Autoschadebedrijf. SSD werkt voor alle verzekeringsmaatschappijen. Dit houdt in dat wij snel en partijgericht kunnen werken conform de gemaakte afspraken.

 

Ik heb een All-risk verzekering, mijn schade is niet verhaalbaar, maar kan ik toch vervangend vervoer krijgen?

Als u de reparatie conform expertise laat uitvoeren krijgt u, ongeacht de schuldvraag, bij SSD altijd de beschikking over een vervangende auto. 

 

Mijn auto is Total-Loss, wat houdt dit in?

Financieel Total-Loss:De herstelkosten en de restantwaarde bij elkaar opgeteld is hoger dan de dagwaarde. Restantwaarde:De waarde van de auto in niet herstelde toestand 

Dagwaarde:Het gemiddelde tussen de in- en verkoopprijs. Voorbeeld:De dagwaarde van de auto bedraagt € 10.000,00 en de herstelkosten zijn € 8.000,00. De restantwaarde is € 3.500,00. Het bedrag dat dan door de verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd is € 6.500,00 (dagwaarde - restantwaarde).

 

Het Waarborgfonds

Het waarborgfonds keert geld uit aan benadeelden die slachtoffer zijn geworden van een schade die is veroorzaakt door een onbekend gebleven bestuurder van een motorvoertuig. Onder deze categorie vallen onder meer parkeerschades. U dient altijd aangifte bij de politie te doen. U kunt gebruik maken van het Waarborgfonds als een geparkeerd staande auto is beschadigd en de dader onbekend is. Het is raadzaam om na te gaan of er eventuele getuigen zijn, dit kan namelijk in uw voordeel werken.Voor meer informatie en eventuele voorwaarden adviseren wij u om contact op te nemen met Het Waarborgfonds Motorverkeer.